Почетни

 • Приступ свим почетним течајевима
 • Упознавање са основама
 • Практичан рад је укључен
 • Течајеви су презенцијални/он-лајн
 • Почетни течајеви су бесплатни

Средњи

 • Приступ свим средњим течајевима
 • Документа за вежбе су обезбеђена
 • Прилагођен напредним полазницима
 • Донирај, помози нове полазнике
 • 30 дана пробе, бесплатно

Виши

 • Приступ свим вишим течајевима
 • Сви услови за рад обезбеђени
 • Менторско праћење је укључено
 • Деле се трикови и тајне мајстора
 • 10 дана пробе, бесплатно

Неограничен

 • Приступ течајевима/ауторство
 • Учешће у одржавању портала
 • Профит се не дели већ реинвестира
 • Повластице члановима инкубатора
 • Истицање узорних мецена